• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/caydil?fref=ts

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Mental aritmetik nedir?

Mental aritmetik özellikle 4- 12 yaş grubu çocuklar için uygulanan beyin geliştirme programıdır. Ancak öğrenmek ve uygulamak için yaş sınırlaması yoktur. Çocukların hesap makinesi, kağıt , kalem kullanmadan aritmetik işlemleri çok hızlı ve doğru biçimde yapmasına olanak sağlar. Bellek, konsantrasyon, gözlem, odaklanma ve reflekslerini geliştirerek beynin sağ ve sol loblarının geliştirilmesini ciddi katkı sağlar. Mental aritmetik matematik ve hesaplamalarla ilgili kavramların temel eğitimidir.

2. Mental aritmetik öğrenmenin ve uygulamanın faydaları nelerdir?

 • Sağ ve Sol beyin loblarında dengeli bir gelişim sağlanır,
 • Konsantrasyon ve dikkat becerileri gelişir,
 • Sayısal işlemlere hızlı cevap vererek gizli potansiyelleri uyandırılır,
 • Sözel dersler kâbus olmaktan uzaklaşır,
 • Algılama, yorumlama, analiz ve sentez becerileri gelişir,
 • İşitme, işittiği sese odaklanma ve hafıza kapasiteleri gelişir,
 • Akli görme, gördüğüne yoğunlaşma, hayal, tasarım ve hızlı hesaplama kabiliyetleri gelişir,
 • Hafıza ve zekâ potansiyelleri en az %300 hızlı ve doğru hesaplama ve mantıksal bağlar kurma becerilerini geliştirir,
 • Daha güçlü bir bellek inşaa eder,
 • Daha uzun süreli dikkati sağlar,
 • Görselleştirme, tasavvur ve fotoğrafik hafıza becerilerini güçlendirir,
 • Daha yüksek öğrenme kapasitesi ve özgüven yaratır,
 • Kavrama hızını ve gücünü arttırır,
 • Gözlem ve öngörü yeteneğini geliştirir,
 • İşitme ve doğru sonuç çıkarma becerilerini keskinleştirir,
 • Stresi azaltarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.

Program sonunda çocuklar 10 haneli rakamlara kadar çok haneli sayılarla bir kaç saniye içinde hiçbir araç kullanmadan zihinden işlem yapabilme gücüne sahip olur.

3. Mental aritmetik eğitimi nedir ?

Mental aritmetik aslında bir zihin geliştirme programıdır. Önce sayısal işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, bir süre sonra abaküsün kaldırılması ile sürer ve öğrenciler işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğrenirler. Aslında abaküsün imajı zihinlerine yerleşmiştir ve hesapları yaparken, sanki ellerin altında abaküs varmış gibi parmaklarını hareket ettirirler. O esnada boncukların hareketini zihinlerindeki abaküs imajında izlemekte ve işlemi büyük bir hız ve doğrulukla sonuçlandırmaktadırlar. Sanki öğrenciler zihinlerine sanal bir bilgisayar yerleştirmiş gibidir. Bu inanılmaz beceri, elektronik hesap makinesinden veya bilgisayardan çok daha hızlıdır. Mental aritmetik programının getirdiği kazanım bu mucizevi beceriden ibaret değildir. Asıl kazanç bu program süresince sağlanan, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihinsel kapasitedir.

Programın başarısıaslında her insanda var olan ancak atıl duran potansiyel kapasiteyiharekete geçirmekte yatmaktadır.

4. Abaküs nedir?

Abaküs kumların üzerine yerleştirilmiş taşlardan oluşan ilkel biçimi ile kökeni yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar giden ve çubuklara geçirilmiş boncuklarla bugünkü şekline benzer biçimi ile yaklaşık 3000 yıldır kullanılan ilk bilgisayardır. Toplama ve çıkarma gibi Aritmetik işlemlerin yapılmasında kullanılan, rakamlar yerine boncuk benzeri nesnelerden yararlanılan bir tür hesap aracıdır abaküs.

5. Abaküsün tarihçesi hakkında kısaca bilgi..

Sayı saymak insanlık tarihi kadar eski olmaktadır. Belki de parmaklar insanoğlunun kullandığı ilk abaküstür diyebiliriz. Ancak yılarla uğraşmak, işlem yapmak, yazı ve uygarlık tarihi ile ilişkilendirilebilir. Yunanca Abax sözcüğünden gelen Abaküs'ün Tam olarak ne zaman icat edildiği bilinmemekle birlikte yazılı kaynaklar Millattan önce 1300 yıllarına kadar gidebildiğini göstermektedir. Bazı çevreler de abaküsün 5000 yıl kadar önce icat edildiğini söylemektedir. Bir rivayete göre de Abaküsü, Çin imparatoru için çalışan Li Sou adında bir adam icat etmiştir. Li Sou icat ettiği bu abaküsü, çamurla doldurduğu bir tepsi ile, çamur tabakasının yüzeyine de 10 sıra halinde, inci taneleri dizerek oluşturmuştur. İlk abaküsler Aritmetik işlemden ziyade sayı saymak için kullanılıyordu. Tarihten bugüne kalmış en eski abaküs "Sayı Tablası" şeklinde çevirebileceğimiz, Yunanistanın Salamis adasında 1899 yılında bulunan ve Babilliler tarafından kullanılmış olan "Salamis Tablet" tir. Bir taş levha üzerine kazılan çizgilerden oluşan bu tablanın M:Ö: 300 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Daha ilkel biçimi ile ilk abaküsün Mezopotamya'da M.Ö 2700 -2300 yılları arasında Sümerler tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Daha sonra, farklı biçimlerde Mısır, İran ve Yunanistan'da kullanılan Abaküsün bir ahşap çerçevenin içine yerleştirilmiş çubuklara dizilmiş boncuklar biçimindeki bugünkü şeklini alması tarihsel olarak daha yenidir. Aritmetik işlemler yapmak için yüzlerce yıl kullanılmış olan abaküsün bir beyin gelişimi aracı olarak kullanımı ise çok daha yenidir ve bu doğrultuda çalışmalar ilk kez uzak doğu'da 1980 li yıllarda başlamıştır. Küçük çocuklarda hızlı bir zihinsel gelişim sağlamak ve onlara zihinden işlem becerileri kazandırmak amacı ile farklı adlar altında çeşitli modeller ortaya çıkmaya başlamış ve oradan da diğer ülkelere yayılmaya başlamıştır. Bugün Japon eğitim müfredatında zorunlu ders olarak yer alan mental aritmetik sistemi ülkemizde ise henüz çok yenidir.

6. Mental aritmetik öğrenmek için matematik bilmek şart mı?

Hayır değildir hatta okuma yazma bilmek şartı dahi yoktur. Abaküs soyut çok-basamaklı numerik ilişkileri, somut boncuk-tabanlı bir sistemde sunduğu için, çocuklar sayı değerlerini kolayca ilişkilendirerek matematik kavramları anlarlar. Deneyimler, okullarında matematik derslerinde sıkıntı çeken çocukların, Abaküs programına başladıktan bir kaç ay sonra, okullarındaki performanslarının hızla yükselmeye başladığını göstermektedir.

7. Mental aritmetik öğrenmek matematik derslerine yardımcı olur mu?

Bir çocuğun matematikte başarılı olabilmesi için en temel olarak dört işlem becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Mental Aritmetiği öğrenmek ona işlemlerde büyük bir hız ve ustalık kazandıracaktır. Taiwan National Chuang Hua Eğitim Üniversitesinden Profesör Huang Guo Rong çocukların matematik alanındaki akademik performans ve kavrayışları konusunda şu etkileyici keşfi bildirmektedir, " Mental Aritmetik programını almış olan öğrenciler matematik kavramları tanıma ve anlama, işlemleme, matematik problemlerini çözme dahil tüm matematik becerilerinde diğer arkadaşlarından çok daha üstün bir performans göstererek çok daha iyi sonuçlar almaktadırlar."

8. Mental aritmetik zeka gelişimi sağlar mı?

Mental aritmetik bir çocuğa yalnızca muhteşem bir aritmetik yeteneği kazandırmak amacıyla değil, aynı zamanda, onun yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini de geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Yaşam boyu başarı için, onları sayılarla arkadaş kılmanın yanı sıra, nihai amacımız onların okul çalışmaları ve yaşamlarında kendine güven duygusunu inşa etmektir. Uzmanlar, mental aritmetik eğitimi sırasında beynin hem sağ hem de sol tarafını uyaran, abaküs ve mental abaküs eğitiminin, en üst düzeyde öğrenme kapasitesine ulaşmanın anahtarı olduğuna inanmaktadırlar.

9. Mental Aritmetik Eğitim Yaşı Nedir ?

İnsan zekâsının %75 'i 7 yaşına kadar tamamlanmaktadır. İşte bu dönemde yapacağınız eğitim, çocuğunuzun gelecekteki başarısını arttıracaktır. Zekâ ve hafızanın %85 'i 10 yaşına, %95 'i de 12 yaşına kadar tamamlanmaktadır. Kalan % 5 ise yine de tahminlerinizin çok üzerinde büyük bir kapasitedir. Hafıza ve zekânın %95 'inin oluşmasının tamamlandığı 4 ilâ 12 yaş arasındaki eğitim,  beyinde kurulacak ağların ve zenginleştirilecek zihinsel potansiyelin maksimum seviyeye çıkartılması için atılacak en önemli adımlardan biridir. Bununla birlikte her yaş döneminde mental aritmetik eğitimi alınabilir.